Προεδρικό διάταγμα 7/1/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε ολόκληρη την περιοχή της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος, ορίζονται επιπλέον τα κάτωθι:

 

Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων σε απόσταση 100 m από την ακτή και παράλληλα προς αυτήν.
Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων όλων των χρήσεων πλην των τουριστικών σε απόσταση 50 m από τον αιγιαλό.
Ειδικά για τη ζώνη ι)γ η απόσταση κτισμάτων ορίζεται σε 100 m από την ακτή.
Απαγορεύεται η ανέγερση λυομένων οικίσκων.
Σαν αφετηρία μέτρησης του ύψους των ανεγερθησομένων κτισμάτων λαμβάνεται το φυσικό έδαφος και τα κτίσματα πρέπει να κλιμακώνονται ώστε σε κανένα σημείο τους να μην υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο ύψος.
Κάθε έργο υποδομής εκτελούμενο από οργανισμό κοινής ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) κατασκευάζεται κατά τρόπο προσαρμοσμένο στο περιβάλλον και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Η μορφολογία των κτισμάτων (κλίμακα - αναλογίες - τρόπος και υλικά κατασκευής) πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτεινών και διαφημιστικών πινακίδων. Η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη των κτιρίων επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Απαγορεύεται η ίδρυση και επέκταση λατομείων, μεταλλείων.
Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος κτιρίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 900 κυβικών μέτρων, υπεράνω της στάθμης του φυσικού εδάφους έστω και αν το ενιαίο λειτουργικό κτίριο έχει μεγαλύτερο όγκο του ανωτέρω καθοριζόμενου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 13-02-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 160/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.