Προεδρικό διάταγμα 7/4/03c - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα δίκτυα κοινής ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος) πρέπει να τοποθετούνται υπόγεια σε ειδικούς αγωγούς κάτω από το λιθόστρωτο, το οποίο με ευθύνη των οργανισμών που εκπονούν το έργο, επανατοποθετείται στην αρχική του θέση.

 

Ο δημοτικός, δημόσιος φωτισμός των δρόμων γίνεται με ενιαίο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί και να φωτίζει την προοπτική των δρόμων, τις όψεις των κτιρίων και την πορεία των πεζών στους δρόμους. Η ανάρτησή του γίνεται από τις όψεις των σπιτιών με ελάχιστα μεταλλικά στηρίγματα και λεπτά συρματόσχοινα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.