Προεδρικό διάταγμα 7/4/03c - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον ως άνω οικισμό καθορίζονται κατά την επισκευή υφισταμένων κτισμάτων ή την ανέγερση νέων, οι παρακάτω ειδικοί όροι επιμέρους μορφολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων:

 

1. α. Η τοποθέτηση του κτηρίου μέσα στο οικόπεδο θα πρέπει να γίνεται κατά το δυνατό με τα εξής κριτήρια:

 

α)α. Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

α)β. Να προστατεύεται η θέα των κοινοχρήστων χώρων.

α)γ. Να προστατεύεται όπου είναι δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων.

α)δ. Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από της ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να εγκρίνουν την θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο και δύνανται να επιβάλλουν επιπλέον περιορισμούς ως προς το ύψος την μορφή και τον όγκο των κτιρίων μη επιτρεπομένης της υπέρβασης της εκμετάλλευσης του οικοπέδου.

 

β. Σε οδούς με συνεχή μέτωπα, η όψη του νέου κτιρίου συμπληρώνει το μέτωπο των διπλανών υφισταμένων οικοδομών. Ο όγκος του κτηρίου τοποθετείται στο όριο της λιθοστρωμένης οδού επί της διαμορφωμένης οικοδομικής γραμμής (όπως σχήμα 1 του Παραρτήματος).

 

γ. Σε περιοχές όπου η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει κανόνα ως προς τη θέση της γραμμής δόμησης, η οικοδομή τοποθετείται στη διαμορφωμένη οικοδομική γραμμή.

 

2. Η ογκοπλαστική μορφή των κτηρίων πρέπει να προσεγγίζει τα τοπικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ως προς τη σύνδεση, την κλίμακα και τις αναλογίες των όγκων. Οι όγκοι να είναι λιτοί, συμπαγείς, ορθογωνικοί.

 

3. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτηρίων ορίζεται σε 2, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών τα 7 m, μετρούμενο σε κάθε σημείο του κτηρίου, από τη στάθμη του φυσικού εδάφους ή της διαμορφωμένης οδού. Σε περίπτωση μεγάλης κλίσης, η υπερύψωση του κτηρίου μπορεί να φτάσει έως 1.5 m στην όψη με την χαμηλότερη στάθμη. Η οικοδομή δεν μπορεί να υπερβαίνει, λόγω της κλίσης του εδάφους, το ύψος των 8.5 m σε οποιαδήποτε σημείο της.

 

Τα αρμόδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όργανα του Υπουργείου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν μικρής εκτάσεως μεταβολές στα επιτρεπόμενα ύψη μιας οικοδομής, εφόσον αυτό απαιτείται για την προσαρμογή του κτιρίου στα πρότυπα του άμεσου περιβάλλοντος του, χωρίς αυτό να προκαλεί υπέρβαση του αριθμού των 2 ορόφων. Πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της οικοδομής, επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στέγης (μέγιστου ύψους 1.6 m), στηθαίου και καπνοδόχου.

 

Απαγορεύεται κάθε εκσκαφή ή επιχωμάτωση πέραν των απαραίτητων για την κατασκευή του κτηρίου και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου που εξυπηρετούν στη λειτουργία και χρήση του κτηρίου.

 

4. Η κάλυψη των κτιρίων γίνεται, υποχρεωτικά, με τετράρριχτη, τρίρριχτη ή δίρριχτη στέγη με ή χωρίς αέτωμα στο κέντρο της όψης, η οποία δεν θα προεξέχει της τοιχοποιίας στις τυφλές όψεις του κτιρίου. Η επικάλυψη της στέγης γίνεται με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια, και η κλίση της δεν υπερβαίνει τις 30 μοίρες. Το υψηλότερο σημείο της στέγης διαμορφώνεται με κορφιά χωρίς αποτμήσεις κατά την έννοια του ύψους. Επιβάλλεται η κατασκευή περιμετρικού γείσου στο ύψος έδρασης της στέγης, από πέτρα, ή μπετόν χρωματισμένο και επεξεργασμένο -κτυπητό- ώστε να δίνει την εντύπωση φυσικής πέτρας ή από συμπαγές τούβλο, ή από άλλο επιχρισμένο υλικό, που θα εξέχει έως 0,10 m.

 

5. Για τον χρωματισμό του κτηρίου χρησιμοποιούνται οι αποχρώσεις του πράσινου, της ώχρας, του γκρι. μπεζ, γαλάζιου (λουλακί) ή κεραμιδί. Απαγορεύεται οποιουδήποτε είδους επένδυση στην επιφάνεια των όψεων, καθώς και η χρήση ρελιέφ,

 

6. α. Τα εξωτερικά ανοίγματα επιβάλλεται να ακολουθούντα πρότυπα του οικισμού ως προς τη θέση τους στην όψη και ως προς τις αναλογίες και τις διαστάσεις τους (αναλογία πλάτους / ύψος = 1/2 και πλάτος που κυμαίνεται από 1 - 1.2 m). Τα ανοίγματα τοποθετούνται σε κατακόρυφους άξονες συμμετρίας. Από τον κανόνα της συμμετρίας μπορεί να εξαιρείται η είσοδος του κτηρίου, η οποία μπορεί να έχει πλάτος έως 1.3 m. τηρούμενης πάντα της πιο πάνω αναλογίας.

 

Οι μαγαζόπορτες μπορούν να διαμορφώνονται με πλάτος έως 2 m σε ειδικές περιπτώσεις, μετά την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β. Η απόσταση των ανοιγμάτων από τις ακμές του κτηρίου θα είναι κατ' ελάχιστο 0.8 m και η μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 0.6 m.

 

γ. Τα ανοίγματα των όψεων είναι λιτά, κατά τα τοπικά πρότυπα.

 

Η διακόσμησή τους γίνεται με ξύλινα πλαίσια και οριζόντια υπέρθυρα, όταν τα κουφώματα είναι τοποθετημένα εξωτερικά, ή χωρίς πλαίσια και με τοξωτά υπέρθυρα όταν τα κουφώματα τοποθετούνται εσωτερικά (όπως σχήμα 5 του Παραρτήματος).

 

Η διαμόρφωση των τοξωτών υπέρθυρων μπορεί να γίνει με συμπαγείς οπτόπλινθους.

 

7. Τα κουφώματα επιβάλλεται να είναι ξύλινα με τζαμιλίκια που θα έχουν οριζόντια και κατακόρυφα καΐτια και εξωτερικά παντζούρια, ανάλογης μορφής με τους επικρατέστερους τύπους του οικισμού (ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή γαλλικού τύπου), αποκλειομένων των γερμανικών, των συρόμενων και των ρολών. Για τον χρωματισμό των κουφωμάτων χρησιμοποιείται το πράσινο, το γκρι, η σκούρα ώχρα, το μουσταρδί, το καφέ, το βυσσινί, και το ανοιχτό γαλάζιο ανάλογα με την χρωματική οργάνωση της όψης. Αποκλείεται το φυσικό χρώμα του ξύλου.

 

Τα μεταλλικά στηρίγματα και εξαρτήματα (μεντεσέδες κ.λ.π.) θα είναι απλού σχεδίου, χωρίς διακοσμήσεις, σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.

 

8. α. Επιτρέπεται η κατασκευή μεμονωμένων ανοικτών εξωστών σε πρόβολο στον όροφο του κτηρίου, μόνον εάν απαντώνται κατά κανόνα και όχι κατ' εξαίρεση στις οικοδομές του άμεσου περιβάλλοντος. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή εξώστη σε τμήματα του οικισμού ή δρόμου με συνεχή μέτωπα κτηρίων χωρίς μπαλκόνια. Ο εξώστης δεν επιτρέπεται να έχει διαστάσεις μεγαλύτερες από 2 m στο μήκος και 1 m στο πλάτος και το συνολικό μήκος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού μήκους της όψης.

 

β. Οι εξώστες σε πρόβολο (μπαλκόνια) κατασκευάζονται με σιδερένιο ή ξύλινο δάπεδο και σιδερένια κιγκλιδώματα, κατά τα τοπικά πρότυπα, και έχουν ορθογωνική κάτοψη.

 

Επιβάλλεται η κατασκευή σιδερένιων υποστηριγμάτων (φουρούσια) κάτω από το δάπεδο των εξωστών, τα οποία θα είναι είτε σε επαφή με το δάπεδο του εξώστη είτε υπό γωνία έως 35 μοιρών (όπως σχήμα 6 του Παραρτήματος).

 

γ. Απαγορεύεται η κατασκευή ημιυπαίθριων χώρων και στεγασμένων βεραντών.

 

9. α. Κατά την οργάνωση του όγκου του κτηρίου, είναι δυνατόν ο όροφος να κατασκευασθεί από ξύλινη κατασκευή ή τοιχοποιία επενδεδυμένη με ξύλινο σανίδωμα. Η δημιουργία προεξοχών (σαχνισιά) στον όροφο εκτός του περιγράμματος του ισογείου γίνεται παράλληλα ή υπό γωνία με την υποκείμενη πέτρινη τοιχοποιία και μόνον εφόσον απαντάται κατά κανόνα και όχι κατ' εξαίρεση στα κτήρια του άμεσου περιβάλλοντος. Το σαχνισί μπορεί να εξέχει έως και 0.5 m στην μία ή και στις δύο στενές πλευρές, ενώ το συνολικό μήκος του δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 m. Σε περίπτωση πλατυμέτωπου κτηρίου, μπορούν να διαμορφωθούν δύο ανισομεγέθη σαχνισιά (όπως σχήμα 2 του Παραρτήματος).

 

β. Η κατασκευή στηρίζεται σε φέροντα στοιχεία του ορόφου σε πρόβολο, όπως προεξέχοντες οριζόντιοι ξυλοδοκοί ή πλάκα μπετόν επενδεδυμένη υποχρεωτικά με ξύλο. Κάτω από την ξύλινη κατασκευή τοποθετούνται ξύλινες αντηρίδες υπό γωνία 35 μοιρών, τουλάχιστον, που στηρίζονται στην υποκείμενη λιθοδομή (όπως σχήμα 3 του Παραρτήματος).

 

Η εξωτερική επιφάνεια τους δεν επιχρίεται αλλά επενδύεται με οριζόντιες καλά προσαρμοσμένες σανίδες πλάτους τουλάχιστον 15 cm.

 

Κατ' ανάλογο τρόπο είναι δυνατή η κατασκευή ξύλινου ορόφου, με πυκνά εξωτερικά υαλοστάσια, στο περίγραμμα της τοιχοποιίας (λιθοδομής) του ισογείου (όπως σχήμα 4 του Παραρτήματος).

 

γ. Σε υφιστάμενα κτήρια, που έχουν (ή είχαν παλαιότερα) σαχνισιά πάνω από κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται η ανακατασκευή τους στην αρχική μορφή και θέση μετά από τεκμηριωμένη έκθεση του μελετητή.

 

δ. Η προεξοχή επιτρέπεται και πάνω από κοινόχρηστους χώρους ελαχίστου πλάτους 5 m και μέχρι 0.5 m (πλάτος προεξοχής) και σε ύψος μεγαλύτερο των 4.00 μ. από την στάθμη του κοινόχρηστου χώρου.

 

10. Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτού εξωτερικού κλιμακοστασίου σε όλες τις όψεις του κτηρίου εκτός από κλίμακες πυροπροστασίας σε ειδικά κτήρια που δεν είναι δυνατή άλλως η κατασκευή τους. Όπου λόγω υψομετρικής διαφοράς επιβάλλεται η κατασκευή περιορισμένης εξωτερικής κλίμακας για την προσέγγιση της κεντρικής εισόδου στο ισόγειο, αυτή θα γίνεται κτιστή και θα τοποθετείται είτε παράλληλα και σε επαφή με την πρόσοψη είτε σε εσοχή κάθετα προς το δρόμο και εντός του περιγράμματος του κτηρίου.

 

11. α. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή κατεδάφιση των υφιστάμενων περιτοιχίσεων ενώ επιτρέπεται η ανακατασκευή τους όταν είναι επικίνδυνες. β. Οι περιτοιχίσεις των οικοπέδων, όπου υπάρχει οικοδομή, κατασκευάζονται από λιθοδομή εμφανή ή επιχρισμένη και χρωματισμένη όπως το κεντρικό κτήριο με ύψος έως 2 m. Οι περιτοιχίσεις δύνανται να κατασκευασθούν και από τμήμα τοιχοποιίας (ανάλογης μορφής ως ανωτέρω) ύψους έως 1 m, και σιδερένιο κιγκλίδωμα επ' αυτού, ύψους επίσης μέχρι 1 m.

 

Απαγορεύεται η δημιουργία τόξων ή διακοσμητικών βόλτων στο σώμα του κτηρίου και στις περιτοιχίσεις των οικοπέδων.

 

γ. Οι αυλόπορτες κατασκευάζονται ξύλινες ή σιδερένιες, απλής μορφής και χρωματίζονται σε αποχρώσεις καφέ, πράσινου, κεραμιδί. Τοποθετούνται σε κτιστές πορτοσιές από λιθοδομή, οι οποίες ακολουθούν τη χρωματική οργάνωση του μετώπου του δρόμου.

 

Το υπέρθυρο της αυλόπορτας διαμορφώνεται οριζόντιο ή τοξωτό, και η πορτοσιά συνολικά καλύπτεται με 2-3 σειρές κεραμίδια βυζαντινά (όπως σχήμα 7 του Παραρτήματος).

 

12. Οι καπνοδόχοι κατασκευάζονται με βάση τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του οικισμού. Απαγορεύεται η μεταλλική ή η νέου τύπου κατασκευή.

 

13. Οι ηλιακοί συλλέκτες και εφόσον δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους στον ακάλυπτο χώρο, θα ενσωματώνονται, στη στέγη θα ακολουθούν την κλίση της και θα τοποθετούνται σε σημείο μη ορατό από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και ο θερμοσίφωνας θα τοποθετείται με ειδικό κυκλοφορητή μέσα στη στέγη.

 

14. Τα κλιματιστικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέση μη ορατή από τους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και όχι στην κύρια όψη του κτιρίου.

 

15. Οι υδρορροές θα έχουν μορφή και θέση ενταγμένη στην αρχιτεκτονική σύνθεση, ώστε να μην διαταράσσουν την οργάνωση της όψης του κτηρίου. Θα τοποθετούνται σε επαφή με την εξωτερική τοιχοποιία με οριζόντια και κατακόρυφη διαδρομή, κάτω από τη στέγη και στα σημεία της μεσοτοιχίας, και θα εκβάλουν υπόγεια στο αντίστοιχο σημείο του λιθόστρωτου.

 

16. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτισμάτων σε υποστυλώματα (pilotis) καθώς και η κατασκευή λυόμενων ή προκατασκευασμένων κτηρίων.

 

17. Όπου υπάρχει ανάγκη ηλιοπροστασίας, σε οδούς ή ισόγειες όψεις καταστημάτων, τα σκιάδια θα διαμορφώνονται με φυσικό πράσινο (κληματαριές, δένδρα) με ελάχιστες μεταλλικές υποδομές στήριξης και ανάρτησης, σύμφωνα με τα υπάρχοντα εξαιρετικά παραδοσιακά παραδείγματα. Περιορισμένων διαστάσεων ελαφρά πετάσματα από λευκό καραβόπανο, μπορούν να τοποθετηθούν μόνο στις εισόδους των καταστημάτων. Απαγορεύονται οι χρωματισμοί και η τοποθέτηση διαφημίσεων στα σκιάδια.

 

18. Οι επιγραφές ενσωματώνονται στη λογική και την οργάνωση των όψεων. Είναι μικρών διαστάσεων, όχι πλαστικές ούτε φωτεινές όχι μεγαλύτερου πλάτους από τα ανοίγματα στα οποία αντιστοιχούν, και εφάπτονται στο επίπεδο της όψης. Οι διαφημίσεις θα τοποθετούνται μόνο σε ειδικές θέσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού και μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. Οι επιγραφές πρέπει να είναι στην Ελληνική. Στην περίπτωση παράθεσης μετάφρασης, τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν σε μέγεθος το ήμισυ των Ελληνικών.

 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων στα μέτωπα των δρόμων ή στα σκιάδια.

 

19. Οι μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος ενσωματώνονται σε εσοχές των τοίχων στις όψεις των κτηρίων και καλύπτονται με ξύλινο κούφωμα.

 

20. Κατ' εξαίρεση οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που ορίζονται στις παραγράφους 5, 6, 8, του παρόντος άρθρου ως προς τα μορφολογικά στοιχεία, είναι δυνατόν να μην είναι δεσμευτικές σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από τεκμηριωμένη έρευνα και μελέτη που θα βασίζεται σε ιστορικά πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά δεδομένα που απαντώνται στη θέση της παρέμβασης και στους κανόνες που έχουν θεσπιστεί μετά από αιτιολογημένη έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.