Προεδρικό διάταγμα 7/8/87

ΠΔ 07-08-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άνω Νεάπολη του δήμου Νίκαιας (νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-08-1987: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άνω Νεάπολη του δήμου Νίκαιας (νομού Αττικής), (ΦΕΚ 918/Δ/1987), 22-09-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφος 3).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 2.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 3.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 (παράγραφος 1) και 9 αυτού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 17801/6011/03-03-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου δήμου Νίκαιας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 217/Δ/1987).

 

7. Το υπ' αριθμόν 86371/1254/14-03-1986 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 547/1983, 93/1984, 347/1985, 526/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 1/1985 της 21ης συνεδρίασης και 2/1986 της 3ης συνεδρίασης γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 379/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-08-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.