Προεδρικό διάταγμα 80/86

ΠΔ 80/1986: Ανώνυμες εταιρείες που συνιστούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμοί, Δημοτικές ή Κοινοτικές Εταιρείες λαϊκής βάσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 80/1986: Ανώνυμες εταιρείες που συνιστούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμοί, Δημοτικές ή Κοινοτικές Εταιρείες λαϊκής βάσης, (ΦΕΚ 30/Α/1986), 26-03-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 44 παράγραφος 4 και 45 παράγραφος 4 του νόμου 1416/1984 (ΦΕΚ 18/Α/1984) και του νόμου 1558/1985.

 

2. Τη με αριθμό 775/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας και Εμπορίου, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Ανώνυμες εταιρείες με συνεταιρισμούς (άρθρο 44 του νόμου 1416/1984)

 

Άρθρο 1: Σύσταση - επωνυμία - σκοπός - έδρα διάρκεια της εταιρίας

Άρθρο 2: Μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές - μέτοχοι

Άρθρο 3: Άρθρο 3: Γενική συνέλευση

Άρθρο 4: Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 5: Εποπτικό συμβούλιο

Άρθρο 6: Απογραφή - ισολογισμός - κέρδη

Άρθρο 7: Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 8: Πρόγραμμα εργασιών και πρόγραμμα επενδύσεων

Άρθρο 9: Μετατροπή της εταιρίας

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Β: Δημοτικές και κοινοτικές εταιρείες λαϊκής βάσης (άρθρο 45 του νόμου 1416/1984)

 

Άρθρο 11: Σύσταση - επωνυμία - σκοπός - έδρα - διάρκεια της εταιρίας

Άρθρο 12: Μετοχικό κεφάλαιο - μετοχές - μέτοχοι

Άρθρο 13: Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14: Διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 15: Εποπτικό συμβούλιο

Άρθρο 16: Απογραφή - ισολογισμός - κέρδη

Άρθρο 17: Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 18: Πρόγραμμα εργασιών και πρόγραμμα επενδύσεων

Άρθρο 19: Μετατροπή της εταιρίας

Άρθρο 20

 

Στον Υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-02-1986

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.