Προεδρικό διάταγμα 817/76 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υπό του Δημοσίου πραγματοποιούμενες δαπάνες, δια την εκτέλεσιν των κατ' εφαρμογήν του άρθρου 7 του παρόντος Διατάγματος συναπτόμενων συμβάσεως βαρύνουν τα αντίστοιχα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, μεταβιβαζομένων των αναγκαίων πιστώσεων εις το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, προς κάλυψη των ως άνω δαπανών.

 

2. Οι κατά τα άνω δαπάνες διενεργούνται υπό του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών συμφώνως προς τις διέπουσες τούτο κανονιστικές διατάξεις, ο δε έλεγχος τούτων συμφώνως προς τις περί οικονομικής διαχειρίσεως αυτού διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.