Προεδρικό διάταγμα 85/12 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται από:

 

α) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν με τα προεδρικά διατάγματα 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009), 50/2010 (ΦΕΚ 89/Α/2010) και 127/2010 (ΦΕΚ 214/Α/2010) στο πρώην Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (άρθρο 1 του νόμου 3922/2011 (ΦΕΚ 35/Α/2011)), το οποίο συστάθηκε με το νόμο [Ν] 1753/1919 (άρθρο 3) και υπήχθη στο ανωτέρω Υπουργείο (άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 3922/2011), της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - ΕΛΥΔΝΑ, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου 4033/2011 (ΦΕΚ 264/Α/2011) και υπήχθη στο ανωτέρω αυτό Υπουργείο, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 96/2010, άρθρο 2 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 127/2010), όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και τους φορείς που επόπτευαν,

 

β) τις υπηρεσίες που ανήκαν στο πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταφέρθηκαν στο πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τα προεδρικά διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), 189/2009 (άρθρο 4 παράγραφος 4), 50/2010 (άρθρο 1 περίπτωση α'), 127/2010 (άρθρο 2 παράγραφος 1) και 65/2011 (άρθρο 4), όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό τους και τους φορείς που επόπτευαν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/2012).

 

2. Όλες οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 73/2011), οι οποίες μεταφέρονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αποτελούν τη Γενική Γραμματεία του ως άνω Υπουργείου. Αυτής δε προΐσταται, μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του προεδρικού διατάγματος 63/2005, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 73/2011) καταργείται.

 

3. Το Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων/τομέας Ναυτιλίας και το Τμήμα Υποδομών και Τεχνικής Υποστήριξης / τομέας Ναυτιλίας, τα οποία συστήθηκαν με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 16/2012 (ΦΕΚ 30/Α/2012), μεταφέρονται από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του τομέα Οικονομίας του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός αρμόδιος για θέματα που υπάγονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 

5. Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά συμβούλια και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια και στα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Οι δαπάνες λειτουργίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου βαρύνουν έως 31-12-2012 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.