Προεδρικό διάταγμα 189/09 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

 

α) Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης (άρθρο 52 του προεδρικού διατάγματος 63/2005).

 

β) Οι Ειδικές Γραμματείες:

 

α)α) Συμπράξεων Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 3389/2005, (ΦΕΚ 232/Α/2005))

β)β) Ψηφιακού Σχεδιασμού (υπ' αριθμόν 41637/ΔΙΟ769/2000 (ΦΕΚ 1502/Β/2000) κοινή υπουργική απόφαση)

 

γ) Η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 18/2006 (ΦΕΚ 15/Α/2006), με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 (β) του άρθρου αυτού],

 

δ) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000)).

 

Ως τη συγκρότηση αντίστοιχης υπηρεσίας στο Υπουργείο Οικονομικών η Γενική διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία,

 

ε) Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 178/2000).

 

στ) Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 178/2000). Ως τη συγκρότηση αντίστοιχου γραφείου στο Υπουργείο Οικονομικών το γραφείο αυτό εξυπηρετεί και τα δύο Υπουργεία.

 

ζ) Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 178/2000).

 

η) Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 178/2000).

 

θ) Το Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 178/2000).

 

ι) Το γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 178/2000).

 

κ) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανήκει επίσης η εποπτεία: του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (άρθρο 2 II β του προεδρικού διατάγματος 178/2000), του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (Invest in Greece Agency) (άρθρο πρώτο παράγραφος 2 του νόμου 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996)), του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) ΑΕ (άρθρο 2 II γ του προεδρικού διατάγματος 178/2000), του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) (άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 717/1977 (ΦΕΚ 297/Α/1977)), του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ (άρθρο 18 παράγραφος 3 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998)), της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ (ΜΟΑΕ) (άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007)), του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) (άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1796/1988 (ΦΕΚ 152/Α/1988), ΕΙ/6581/1990 (ΦΕΚ 758/Β/1990)) του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3059/2002 (ΦΕΚ 241/Α/2002), άρθρο 32 παράγραφος 3 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) ΑΕ (άρθρο 28 του νόμου 2843/2000, άρθρο 8 του νόμου 2992/2002, άρθρο 26 (4) του νόμου 3091/2002, άρθρο 84 (3) του νόμου [Ν] 3606/2007), της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της HELEXPO Ανώνυμης Εταιρείας, των: Ψηφιακές ενισχύσεις (ΨΗΦΕΝ ΑΕ), (139/ΥΟΟΔΔ/02-04-2008, του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (άρθρο 8 παράγραφος 3 του νόμου 3513/2006 (ΦΕΚ 265/Α/2006), του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (άρθρο 5 του νόμου 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009)) και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (νόμος 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009)).

 

λ. Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανήκει αποκλειστικά η εποπτεία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), της HELEXPO Ανώνυμη Εταιρεία (άρθρα 1 και 2 του νόμου [Ν] 2687/1999 (ΦΕΚ 39/Α/1999)) και η προβλεπόμενη στα άρθρα 3 παράγραφος 2 και 10 του νόμου 3489/2006 (ΦΕΚ 205/Α/2006) αρμοδιότητα αναφορικά με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010).

 

2. Αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

 

α) Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000))

 

β) Προσωρινά και έως τη συγκρότηση δικών του υπηρεσιών:

 

α)α) το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής (άρθρο 4 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 18/2006 (ΦΕΚ 15/Α/2006)) κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα

 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
του FATF ως προς τη δραστηριότητα καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και την παρακολούθηση πολιτικών σε θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β)β) Το Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών κατά το μέρος που παρακολουθεί τη δραστηριότητα:

 

Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IFM) και
Του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (IFC).

 

γ) Η Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων (άρθρο 3 παράγραφος 4 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002))

 

δ) Η Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (άρθρο 11 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005)).

 

ε) Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 224/1986 (ΦΕΚ 107/Α/1986)).

 

στ) Το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (άρθρο 5 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987)).

 

ζ) Στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών υπάγονται:

 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 76 του νόμου [Ν] 1969/1991 (ΦΕΚ 167/Α/1991)), η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) (νόμος 3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α/2003)), το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών (άρθρο 15 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 820/1978 (ΦΕΚ 174/Α/1978)), το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) (άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009), άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 178/2000), το Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (άρθρο πρώτο του νόμου 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α/2007), άρθρο 2 παράγραφος 1 της από [Π] 29-08-2007 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 205/Α/2007)), η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (άρθρο 2,ΙΙ, ι)γ, του προεδρικού διατάγματος 178/2000, άρθρο 3 παράγραφος 9 του νόμου [Ν] 2232/1994 (ΦΕΚ 140/Α/1994)) και το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (άρθρα 2 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), άρθρο 2, II. ι. του προεδρικού διατάγματος 178/2000).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

3. Ως τη συγκρότηση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών προσωπικό του που προέρχεται από υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και σύμφωνα με το παρόν αποτελούν υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

4. α) Στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μεταφέρεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (άρθρο 1 περίπτωση β' υποπερίπτωση β)β' του προεδρικού διατάγματος 184/2009), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής και στην οποία συγχωνεύονται οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:

 

α)α) Το Τμήμα Ναυτιλιακής Οικονομίας της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (άρθρο 19 παράγραφος 2 περίπτωση β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999). Εξαιρούνται της συγχώνευσης οι αρμοδιότητες του τμήματος σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων εγκατάστασης στην Ελλάδα ξένων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την εποπτεία της λειτουργίας της υπηρεσίας μητρώου ναυτικών εταιρειών (πρώτο και τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος), οι οποίες αποτελούν αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

β)β) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

γ)γ) Από τις περιφερειακές υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής οι πλοηγικοί σταθμοί.

 

δ)δ) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση ι)γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), με εξαίρεση τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών (άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση ι)γ' υποπερίπτωση δ)δ' του ίδιου προεδρικού διατάγματος), η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 

β) Στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής ανήκει η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 362/1997).

 

γ) Όλες οι υπηρεσίες, αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες δεν ανήκουν σύμφωνα με την περίπτωση α' στη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής, μεταφέρονται και αποτελούν υπηρεσίες, αρμοδιότητες, θέσεις και προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ασφάλειας - Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 189/2009), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

 

δ) Από τις μεταφερόμενες υπηρεσίες στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι πιο κάτω υπηρεσίες εξυπηρετούν και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έως ότου συγκροτηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες σε αυτή:

 

α)α) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), το Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999) και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

 

β)β) Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999).

 

γ)γ) Οι Περιφερειακές Αρχές του Λιμενικού Σώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού και εξωτερικού (άρθρα 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999 και 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 115/2009).

 

ε) Η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2005), η Διεύθυνση Οργάνωσης (άρθρα 36 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999 και 1 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 122/2005), η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (άρθρο 37 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999) και η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (άρθρο 35 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999) της Γενικής Γραμματείας Ναυτιλιακής Πολιτικής εξυπηρετούν και τη Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας έως ότου συγκροτηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες σ' αυτήν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 50/2010 (ΦΕΚ 89/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.