Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υπόχρεοι δια την κατασκευήν, επισκευή και συντήρηση των επί των οδών και πλατειών πεζοδρομίων μετά των εξαρτημάτων των (κρασπέδων, ρείθρων, και επιστρώσεως αυτών δια πλακών ή άλλου υλικού) είναι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες, έκαστος των οποίων οφείλει να κατασκευάζει, άπαν το προ του οικοπέδου του πεζοδρόμιο.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.