Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διαστάσεις το είδος κατασκευής και το είδος των υλικών επιστρώσεως των πεζοδρομίων και των κρασπέδων και ρείθρων ως και η θέση και το είδος της επί των πεζοδρομίων φυτείας ορίζονται υπό του οικείου Νομάρχη κατ' εισήγηση της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και μετά γνώμη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

 
2. Εις οικισμούς πληθυσμού άνω των 20000 κατοίκων και εφόσον τα πεζοδρόμια αποτελούν σημαντικό στοιχείον δια την πολεοδομική και κυκλοφοριακή διαμόρφωση οδού ή περιοχής τα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία καθορίζονται επί του ρυμοτομικού σχεδίου δια διατάγματος, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 31-08-1978 (ΦΕΚ 524/Δ/1978).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.