Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από της ισχύος του παρόντος, αρχομένης άμα τη δημοσιεύσει αυτού, καταργούνται τα από 25-05-1926 και 21-02-1927 σχετικά διατάγματα.

 

2. Τις τυχόν λεπτομέρειες της εκτελέσεως του παρόντος ισχύοντος δια πάσας τις πόλεις, κώμες και συνοικισμούς του Κράτους ανεξαρτήτως της υπάρξεως σχεδίου ρυμοτομίας, κανονίζει δι' εγκυκλίων αυτού οδηγιών ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, ων αρμόδιος ωσαύτως προς άρση πάσης διαφωνίας ή αμφισβητήσεως κατά την εφαρμογήν του παρόντος διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.