Προεδρικό διάταγμα 8/7/1930 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προκειμένου περί πόλεων, κωμών και συνοικισμών, εν οις έχει επεκταθεί ή επεκταθήσεται η Αστυνομία πόλεων, η εκ του παρόντος διατάγματος αρμοδιότητα του Νομάρχη και της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας, εξαιρέσει της εν άρθρα 2, 6 και 7 αναφερόμενης, ανατίθεται στις οικείες Αστυνομικές Αρχές της Αστυνομίας Πόλεων αίτινες δέον να ενεργούν συμφώνως με τις διατάξεις του παρόντος και τις αποφάσεις της κατά το άρθρο 2 επιτροπής, εκδίδοντας τις προς τούτο αναγκαίες Αστυνομικές Διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το εδάφιο β του άρθρου 38 του κτιριοδομικού κανονισμού απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.