Προεδρικό διάταγμα 901/78 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και δια την περίπτωσιν συνάψεως συμβάσεως άνευ διαγωνισμού, όπου τούτο επιτρέπεται υπό των κειμένων διατάξεων.

 

2. Δι εργολαβίες που δεν διέπονται υπό των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 475/1976, όπου υπό του παρόντος γίνεται παραπομπή εις τις διατάξεις αυτού ή τα υπ' αυτού, προβλεπόμενα στοιχεία, νοούνται οι αντίστοιχοι ρυθμίσεις και στοιχεία των διατάξεων που διέπουν την εργολαβία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.