Προεδρικό διάταγμα 901/78

ΠΔ 901/1978: Περί εκτελέσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 689/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 901/1978: Περί εκτελέσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 689/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων, (ΦΕΚ 216/Α/1978), 09-12-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 2 και 8 παράγραφος 3 του νόμου 689/1977 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων.

 

2. Την υπ' αριθμόν 113/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 902/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Εις τον Υπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 29-11-1978

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.