Προεδρικό διάταγμα 901/78 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι υπηρεσίες που εκτελούν τα κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος δημόσια έργα οφείλουν να παρέχουν εις την μηχανογραφική υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων στοιχεία δι' εκάστην περίπτωσιν:

 

α)εγκρίσεως εργολαβίας.

 

β) αποδοχής συγκριτικού πίνακα που μεταβάλλει το ύψος του Προϋπολογισμού συνεστημένης εργολαβίας.

 

γ) υποβολής του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα της εργολαβίας.

 

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο στοιχεία θα παρασχεθούν εφάπαξ κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος δι' όλες τις εν ενεργεία εργολαβίας.

 

3. Όλες οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπηρεσίες οφείλουν επίσης να διαβιβάζουν εις το Υπουργείον Δημοσίων Έργων, δια τον δειγματοληπτικό έλεγχο, επικυρωμένα αντίγραφα των υποβαλλομένων εις τους υπ' αυτών διενεργούμενους δια διαγωνισμούς δηλώσεων ως και να παρέχουν αμέσως σχετικές προς την εξακρίβωση της ακριβείας των δηλώσεων πληροφορίας, εις πάσαν υπηρεσία ζητούσαν αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.