Προεδρικό διάταγμα 912/78 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι μέτοχοι, προκειμένου να τύχουν παρά του Ταμείου προεξοφλήσεως απαιτήσεως των προερχομένης εκ της εκτελέσεως έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου εξαρτωμένων εκ του Υπουργείου Δημοσίων Έργων ή υπαγομένων υπό την εποπτεία του, οφείλουν να εκχωρήσουν προς τούτο την ως άνω απαίτησή των δι' υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του μετόχου και του νομίμου εκπροσώπου του Ταμείου.

 

Κατά την υπογραφή της συμβάσεως εκχωρήσεως, ο μέτοχος υπόσχεται δι' αυτής την εκχωρούμενη απαίτησή του, ελευθέρα πάσης ετέρας εκχωρήσεως, συμψηφισμού ή απαιτήσεως τρίτου ή κατασχέσεως και εξουσιοδοτεί το Ταμείον όπως εισπράττει παρά του οφειλέτου άνευ ετέρας διατυπώσεως την εκχωρούμενη απαίτηση του, παραγγέλλει δε εις τον οφειλέτη όπως το εκχωρούμενο ποσόν καταβάλει εις το Ταμείον.

 

Η σύμβασις εκχωρήσεως αναγγέλλεται νομίμως εις τον οφειλέτη δια κοινοποιήσεως προς αυτόν, διδόμενης της σχετικής παραγγελίας παρά των συμβαλλομένων, εκχωρητή και εκδοχέα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.