Προεδρικό διάταγμα 912/78 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιον του Ταμείου, αποφασίζει κατά την απόλυτον κρίσιν του περί του κατά περίπτωσιν ποσοστού προεξοφλήσεως των λογαριασμών πληρωμής έργων που εκχωρούνται υπό των μετόχων, εκτελεσθέντων υπ' αυτών η προμηθειών, μη δυναμένου όμως του ποσοστού τούτου να είναι ανωτέρου του εβδομήκοντα επί τοις εκατόν (70%) του ποσού των λογαριασμών πληρωμής που εκχωρούνται προς προεξόφληση.

 

Το υπόλοιπον της απαιτήσεως που εκχωρείται αποδίδεται εις τον δικαιούχο που εκχωρεί μετά την παρακράτηση του ποσού της προεξοφλήσεως μετά των τόκων και λοιπών απαιτήσεων του Ταμείου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.