Προεδρικό διάταγμα 912/78

ΠΔ 912/1978: Περί προεξόφλησης από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων σε Εργολήπτες Μετόχους αυτού, λογαριασμών που έχουν πιστοποιηθεί υπέρ αυτών, από την εκτέλεση Δημοσίων Έργων ή Προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 912/1978: Περί προεξόφλησης από το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων σε Εργολήπτες Μετόχους αυτού, λογαριασμών που έχουν πιστοποιηθεί υπέρ αυτών, από την εκτέλεση Δημοσίων Έργων ή Προμηθειών, (ΦΕΚ 219/Α/1978), 14-12-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2724/1953 (ΦΕΚ 327/Α/1953) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της κειμένης νομοθεσίας περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ως και του εδαφίου ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/1940) περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, β) του άρθρου 113 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 178/Α/1977) ως τροποποιήθηκε δια του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 728/1977 (ΦΕΚ 316/Α/1977).

 

2. Την υπ' αριθμόν Δ3/2087/1977 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 1278/Β/1977).

 

3. Την υπ' αριθμόν 23/08-09-1976 πράξη - γνωμοδότηση του παρά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, ληφθείσα κατά την υπ' αριθμόν 9/1976 συνεδρίασή του.

 

4. Την υπ' αριθμόν 707 σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ληφθείσα κατά την υπ' αριθμόν 3228/21-07-1978 συνεδρίαση αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 426/14-03-1977 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

6. Την υπ' αριθμόν 3650/1977 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής ληφθείσα κατά την υπ' αριθμόν 178/06-10-1977 συνεδρίαση.

 

7. Την υπ' αριθμόν 823/1978 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργού, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 04-12-1978.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.