Προεδρικό διάταγμα 912/78 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προεξόφλησις λογαριασμών εκ της εκτελέσεως Δημοσίων έργων ή προμηθειών που έχουν πιστοποιηθεί υπέρ εργοληπτών μετόχων του Ταμείου χωρεί εντός των πλαισίων τα οποία διαγράφουν οι κείμενες περί Νομισματικής Επιτροπής διατάξεις, μη δυναμένη να υπερβεί κατά ποσόν το συμφώνως προς τις διατάξεις αυτές καθοριζόμενο εκάστοτε ανώτατον όριον.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.