Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Κατηγορίες οικοδομικών συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:

 

α) Αστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

β) Παραθεριστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

 

2. Αστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί είναι:

 

α) Οι συνεταιρισμοί που έχουν σκοπό να αποκτήσουν τα μέλη τους κύρια κατοικία. Δικαίωμα συμμετοχής σε αστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν μόνο όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και στερούνται κύριας κατοικίας στον τόπο μόνιμης διανομής τους που βεβαιώνεται από τον ενδιαφερόμενο με υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 και αποδεικνύεται με αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης, καθώς και όταν η κατοικία που διαθέτουν δεν πληρεί τις στεγαστικές τους ανάγκες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ' αριθμού Γ/622/61/1984 απόφασης του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 9/Β/1984).

 

β) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που αποσκοπούν στην αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών κύριας κατοικίας εφόσον προβλέπονται από εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν μόνο όσοι έχουν ιδιοκτησία στην περιοχή.

 

3. Παραθεριστικοί οικοδομικοί συνεταιρισμοί είναι:

 

α) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που έχουν σκοπό να αποκτήσουν τα μέλη τους παραθεριστική κατοικία.

 

Δικαίωμα συμμετοχής σε παραθεριστικούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν μόνο όσοι στερούνται παραθεριστικής κατοικίας που βεβαιώνεται από τον ενδιαφερόμενο με υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 και αποδεικνύεται με αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης.

 

β) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που αποσκοπούν στην αναμόρφωση, ανάπλαση και εξυγίανση διαμορφωμένων περιοχών παραθεριστικής κατοικίας, εφόσον οι περιοχές αυτές προβλέπονται από εγκεκριμένη ζώνη οικιστικού ελέγχου.

 

Δικαίωμα συμμετοχής σ' αυτούς του οικοδομικούς συνεταιρισμούς έχουν μόνο όσοι έχουν ιδιοκτησίες στην περιοχή.

 

4. Τρόποι εξασφάλισης κατοικίας.

 

Όλοι οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί μπορούν να εξασφαλίσουν κατοικία για τα μέλη τους με τους παρακάτω τρόπους:

 

α) Με παραγωγή κατοικιών από ενιαίο κατασκευαστικό φορέα.

 

β) Με διανομή αυτοτελών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικιών από τα μέλη.

 

γ) Με απ' ευθείας αγορά έτοιμων κατοικιών.

 

δ) Με συνδυασμό των παραπάνω περιπτώσεων και με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.