Προεδρικό διάταγμα 93/87

ΠΔ 93/1987: Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 93/1987: Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών, (ΦΕΚ 52/Α/1987), 16-04-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 42 (παράγραφοι 1, 2 και 3).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 34 (παράγραφος 4).

 

3. Την υπ' αριθμόν 729/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση - οργάνωση - διοίκηση - λειτουργία οικοδομικών συνεταιρισμών.

 

Άρθρο 1: Ορισμός - σκοπός

Άρθρο 2: Κατηγορίες οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 3: Έδρα και επωνυμία του οικοδομικού συνεταιρισμού

Άρθρο 4: Διαδικασία σύστασης οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 5: Τύπος, περιεχόμενο και έγκριση καταστατικού

Άρθρο 6: Μέλη του Οικοδομικού Συνεταιρισμού

Άρθρο 7: Συνεταιρική μερίδα - ευθύνη

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Αποζημίωση των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

Άρθρο 11: Γενική Συνέλευση των μελών

Άρθρο 12: Οικονομικά θέματα

Άρθρο 13: Λύση - Εκκαθάριση

Άρθρο 14: Εποπτεία - Έλεγχος

Άρθρο 15: Ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 16: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί αποδήμων Ελλήνων

 

Κεφάλαιο Β: Χωροθέτηση - απόκτηση έκτασης - πολεοδόμηση - κίνητρα

 

Άρθρο 17: Χωροθέτηση οικοδομικών συνεταιρισμών - Οικοδομικών οργανισμών και απόκτηση έκτασης - κατοικιών

Άρθρο 18: Πολεοδόμηση έκτασης οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών

Άρθρο 19: Όροι και περιορισμοί δόμησης

Άρθρο 20: Αναγκαστική συνένωση - συμμετοχή

Άρθρο 21: Κίνητρα

 

Κεφάλαιο Γ: Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 22: Προσαρμογή καταστατικού - μερίδες

Άρθρο 23: Πολεοδόμηση υπαρχόντων οικοδομικών συνεταιρισμών

Άρθρο 24: Υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί με εγκεκριμένο σχέδιο

Άρθρο 25: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 26

Άρθρο 27

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 09-04-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.