Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Κίνητρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την προώθηση του θεσμού των οικοδομικών συνεταιρισμών καθορίζονται κίνητρα που κλιμακώνονται με τα εξής κριτήρια:

 

α) Την κατηγορία του οικοδομικού συνεταιρισμού με σειρά προτεραιότητας στους αστικούς, στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς Αποδήμων Ελλήνων, τους δημιουργούμενους κατά το άρθρο 20 του παρόντος και τους παραθεριστικούς.

 

β) Τη θέση, με προτεραιότητα στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που γειτνιάζουν με περιοχές υποβαθμισμένες με αυθαίρετα κοντά στον αστικό ιστό κ.λ.π.

 

γ) Τη σύσταση ή συμμετοχή του οικοδομικού συνεταιρισμού σε Εταιρείες Μικτής Οικονομίας ή άλλης μορφής εταιρείες κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και στις περιπτώσεις συμμετοχής οικοδομικού συνεταιρισμού σε κοινά προγράμματα ανάπτυξης με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Κατά περίπτωση ή συνδυασμό περιπτώσεων παρέχονται τα παρακάτω κίνητρα:

 

α) Δυνατότητα καθορισμού των ελαχίστων ποσοστών εισφοράς σε γη.

 

β) Δυνατότητα παροχής κτηματογράφησης από το κράτος.

 

γ) Δυνατότητα εκπόνησης της πολεοδομικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας Οικισμού και Στέγασης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή άλλων φορέων του Δημοσίου.

 

δ) Προτεραιότητα στη σύνδεση της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού με τα κεντρικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής.

 

ε) Δυνατότητα χαρακτηρισμού της έκτασης του συνεταιρισμού ως Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστού σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 6 του νόμου 1337/1983 η Ζώνη Ειδικής Ενίσχυσης ή Ζώνη Ειδικών Κινήτρων κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 1337/1983 όπως αυτά ισχύουν.

 

στ) Παροχή φορολογικών απαλλαγών όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 59 του νόμου 947/1979 στην περίπτωση που η έκταση του συνεταιρισμού βρίσκεται σε Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας ή Ζώνη Αστικού Αναδασμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.