Προεδρικό διάταγμα 9/10/82 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον οι απόλυτα αναγκαίες εκσκαφές.

 

Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του οικοπέδου με αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,50 m, από το φυσικό έδαφος.

 

Παρέκκλιση του παραπάνω μέγιστου ύψους επιτρέπεται κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και μόνο σε περιπτώσεις όπου αυτό επιβάλλεται απόλυτα για λόγους τεχνικούς ή αισθητικούς και με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή αυτή μπορεί να ενταχθεί αισθητικά στο περιβάλλον.

 

2. Σε περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως, αυτοί διαμορφώνονται από άποψη υλικού και τρόπου κατασκευής σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα και τις υποδείξεις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

3. Όλα τα δημόσια κτίρια καθώς και τα κτίρια των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας επιβάλλεται να συμμορφωθούν εξωτερικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού του Διατάγματος, ώστε να μη προσβάλλουν το παραδοσιακό δομημένο περιβάλλον, μέσα σε μία πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.