Προεδρικό διάταγμα 9/10/82 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας για την ανέγερση νέου κτιρίου ή προσθήκη ή επισκευή σε υπάρχουσες οικοδομές, απαιτείται πέραν των κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτουμένων δικαιολογητικών και η υποβολή δύο τουλάχιστον φωτογραφιών (θεωρημένων από τη δημοτική Αρχή) στις οποίες να φαίνεται:

 

α) Το οικόπεδο με το τυχόν υπάρχον κτίσμα.

 

β) Οι ιδιοκτησίες που συνορεύουν με τα κτίσματά τους. Για τις εργασίες αυτές απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δεν απαιτείται για την έκδοση άδειας:

 

α) Κατασκευής στέρνας,

β) αντικαταστάσεως - επισκευής στέγης και

γ) εργασιών διαρρυθμίσεων στο εσωτερικό των κτιρίων.

 

3. Για τη χορήγηση άδειας κατεδαφίσεως ή αφαιρέσεως στοιχείων από υφιστάμενο κτίσμα δεν απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εκτός εάν τούτο ανήκει στα περιγραφόμενα κτίρια στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος Διατάγματος.

 

4. Δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 102 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.