Προεδρικό διάταγμα 9/10/82

ΠΔ 09-10-1982: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης, καθώς και των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά του όρια, χαρακτηρισμός διατηρητέων κτιρίων σε αυτόν και καθορισμός ειδικών περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια των λοιπών οικισμών της νήσου Ιθάκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-10-1982: Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων του οικισμού Βαθύ Ιθάκης, καθώς και των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά του όρια, χαρακτηρισμός διατηρητέων κτιρίων σε αυτόν και καθορισμός ειδικών περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια των λοιπών οικισμών της νήσου Ιθάκης, (ΦΕΚ 528/Δ/1982), 29-10-1982.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα το άρθρο 79 παράγραφος 6 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977) και 80.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Την από 16-04-1982 εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

5. Το από 19-10-1978 προεδρικό διάταγμα περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών, (ΦΕΚ 594/Δ/1978).

 

6. Τις υπ' αριθμόν 485/1982 και 697/1982 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Όροι και περιορισμοί δομήσεως

Άρθρο 2: Σύνθεση όγκων - Διάταξη κτιρίων - Μορφολογικά στοιχεία

Άρθρο 3: Ειδικές ρυθμίσεις για παραδοσιακά κτίρια

Άρθρο 4: Εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 5: Επιτρεπόμενες χρήσεις

Άρθρο 6: Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 7: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-10-1982

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.