Προεδρικό διάταγμα 9/5/86

ΠΔ 09-05-1986: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης του Πρότυπου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τραπεζικών Υπαλλήλων Ελλάδος στη θέση Ακτή Νηρέως της Κοινότητας Αγίου Ιωάννου (Ευβοίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 09-05-1986: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της έκτασης του Πρότυπου Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τραπεζικών Υπαλλήλων Ελλάδος στη θέση Ακτή Νηρέως της Κοινότητας Αγίου Ιωάννου (Ευβοίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 673/Δ/1986), 19-08-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 7, 8, 9.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 27/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Ιωάννου.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 14632/1985 και 14784/1985 δηλώσεις του πρότυπου οικοδομικού συνεταιρισμού τραπεζικών υπαλλήλων Ελλάδος που έγινε ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Αντωνίου Γιαννακόπουλου με την οποία παραιτείται από το δικαίωμα αποζημιώσεως για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, κοινοτικής λέσχης, κοινοτικής βιβλιοθήκης και κοινοτικού αναψυκτηρίου.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 714/1983 και 493/1984 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Την υπ' αριθμόν 235/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 09-05-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.