Προεδρικό διάταγμα 9/9/03b - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Για την επισκευή και αποκατάσταση κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, χορηγείται άδεια οικοδομής, κατόπιν εγκρίσεως των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η ύπαρξη και η θέση της παλαιάς οικοδομής εντός του οικοπέδου αποδεικνύεται με φωτογραφίες θεωρημένες από τον Δήμο ή την Κοινότητα. Στην περίπτωση στην οποία κατασκευάζεται και νέο κτίσμα στο γήπεδο τότε επιβάλλεται υποχρεωτικά απόσταση Δ από το αναστηλωμένο παραδοσιακό κτίσμα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η δόμηση του νέου κτίσματος, μπορούν να μειωθούν οι πλαϊνές αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου μέχρι 5 m.

 

β) Προκειμένου περί κτισμάτων ερειπωμένων ή κατεδαφιστέων ως ετοιμόρροπων ή επικίνδυνων, που είναι αντιπροσωπευτικά της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, επιτρέπεται η αναστήλωσή τους, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος, κατόπιν τεκμηριωμένης έρευνας και μελέτης, από την οποία προκύπτει η ακριβής αρχική μορφή του κτίσματος και κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου.

 

2. α) Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιάς οικοδομής και ανέγερσης νέας στη θέση της, η ογκοπλαστική διαμόρφωση της νέας οικοδομής γίνεται σύμφωνα με τη διαμόρφωση, την κλιμάκωση και τη μορφή της παλαιάς.

 

β) Η έγκριση της κατεδάφισης γίνεται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αιγαίου και μόνον μετά από έγκριση και θεώρηση των σχεδίων της υπό ανέγερση νέας οικοδομής.

 

γ) Η ύπαρξη και η ακριβής θέση της παλαιάς οικοδομής εντός του οικοπέδου, καθώς και η σχέση της με τις όμορες ιδιοκτησίες, αποδεικνύεται με φωτογραφίες θεωρημένες από τον Δήμο ή την Κοινότητα.

 

δ) Η ύπαρξη και η ακριβής θέση στοιχείων των όψεων που καθαιρούνται και αποκαθίστανται σε υπάρχουσα οικοδομή, αποδεικνύεται με φωτογραφίες θεωρημένες από τον Δήμο ή την Κοινότητα.

 

3. α) Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας που χορηγείται μετά την έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

β) Έγκριση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αιγαίου απαιτείται και στην περίπτωση επισκευών για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985, όπως ισχύει, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.