Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 26/3/81 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος ενάρξεως της προθεσμίας συντάξεως διαμαρτυρικού εις την περίπτωσιν μη πληρωμής Συναλλαγματικών ή Γραμματίων εις διαταγήν πληρωτέων εις την Ελλάδα που ευρίσκονται νόμιμα εις χείρας Τραπεζών του Νομού Κορινθίας, της Επαρχίας Θηβών του Νομού Βοιωτίας, της Επαρχίας Μεγαρίδας του Νομού Αττικής, εκτός των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας των Κοινοτήτων Μαγούλας και Νέας Περάμου και του Νομού Πρεβέζης, ορίζεται:

 

Δια τίτλους λήξεως από 25-02-1981 μέχρι 30-03-1981 μετά τρίμηνον από της λήξεως.

 

2. Από της οριζόμενης εις τους τίτλους λήξεως και μέχρις εξοφλήσεώς των οφείλεται τόκος 14% δια έκαστον έτος.

 

3. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου, άρχεται από 25-02-1981.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.