Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 26/3/81

ΠΝΠ 26-03-1981: Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 26-03-1981: Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981, (ΦΕΚ 75/Α/1981), 27-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την δημιουργηθείσα κατάστασιν εξαιρετικώς επειγούσης εκτάκτου και απροβλέπτου ανάγκης συνεπεία των εκτεταμένων σεισμών εις περιοχές κυρίως των Νομών Αττικής, Κορινθίας, Βοιωτίας και Πρεβέζης.

 

3. Την αδήριτο ανάγκην αντιμετωπίσεως των εκτάκτων σεισμών προκληθεισών ζημιών εις ακίνητα των πληγουσών περιοχών.

 

4. Την, συνεπεία των ανωτέρω αδυναμία αμέσου αντιμετωπίσεως της διαμορφωθείσης εκτάκτου καταστάσεως δια της συνήθους νομοθετικής ρυθμίσεως των συναφών θεμάτων με πρόταση του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζομεν:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Εν Αθήναις τη 26-03-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.