Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι δυνάμει της παρούσης δικαιούχοι υποχρεούνται όπως χρησιμοποιήσουν το χορηγούμενο εις αυτούς δάνειον δια την εντός της τασσομένης δια της οικοδομικής αδείας προθεσμίας εκτέλεσιν υπ' ευθύνη των, της κατά την εγκεκριμένη μελέτη ανακατασκευής ή επισκευής του βλαβέντος κτιρίου. Οι παραβάτες της υποχρεώσεως ταύτης, κηρύσσονται έκπτωτοι του δικαιώματος αποκαταστάσεώς των, το δε ληφθέν παρ' αυτών ποσόν βεβαιώνεται εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) τη αιτήσει του πιστωτικού Ιδρύματος που δανειοδότησε.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.