Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Παράταση Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η διάρκεια του προγράμματος Θησέας, η οποία παρατάθηκε ως 31-12-2014 με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013), παρατείνεται έως 31-12-2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.