Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/15 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Παράταση προθεσμίας συγχώνευσης υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στους Περιφερειακούς Συνδέσμους Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31-05-2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 01-01-2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.