Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/7/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων δύναται δι' αποφάσεών του να μεταβιβάζει εις τους νομάρχες των ως άνω πληγεισών περιοχών των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος, καθώς και εις τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, τινές ή πάσας τις σχετιζόμενες προς το έργον αποκαταστάσεως των ζημιών, των προκληθεισών εκ των σεισμών της 09-07-1980, εις τους ως άνω Νομούς αρμοδιότητος αυτού. Εις την περίπτωσιν ταύτη όπου διά την υπό των Νομαρχών άσκηση της αρμοδιότητος απαιτείται κατά το άρθρο 13 της δια του νόμου 867/1979 κυρωθείσης πράξεως γνώμη Συμβουλίου, αυτή παρέχεται υπό του κατά το άρθρον 151 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων των ως άνω Νομαρχιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.