Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/7/80

ΠΝΠ 31-07-1980: Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1980 εις τις περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου 17-03-1980: Περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1980 εις τις περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος, (ΦΕΚ 177/Α/1980), 02-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την δημιουργηθείσα κατάστασιν εξαιρετικώς επειγούσης εκτάκτου και απροβλέπτου ανάγκης συνεπεία των εκτεταμένων ζημιών, αίτινες προκλήθηκαν εκ των σεισμών εις τις περιοχές των Νομών Μαγνησίας, Λαρίσης και Φθιώτιδος την 09-07-1980.

 

3. την αδήριτη ανάγκην αντιμετωπίσεως των εκ των σεισμών προκληθεισών ζημιών εις ακίνητα των πληγεισών περιοχών και

 

4. Την, συνεπεία των ανωτέρω, αδυναμία αμέσου αντιμετωπίσεως της διαμορφωθείσης εκτάκτου καταστάσεως δια της συνήθους νομοθετικής ρυθμίσεως των συναφών θεμάτων, με πρόταση του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εν Αθήναις τη 31-07-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.