Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/7/80 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προς ταχεία εκτέλεσιν του έργου αποκαταστάσεως εις τον Νομό Μαγνησίας, συνιστάται Γραφείον της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος (ΥΑΣΒΕ) υπαγόμενο απ ευθείας εις την Υπηρεσία Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος και το οποίον έχει έδρα τον Βόλον με προϊστάμενο τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Μαγνησίας.

 

2. Η εκτέλεσις του έργου αποκαταστάσεως εις τους Νομούς Λαρίσης και Φθιώτιδος ανατίθεται εις τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών (ΔΤΥΝ) Λαρίσης και Φθιώτιδος αντιστοίχως υπό την άμεση εποπτεία της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος, η οποία δύναται να διαθέτη προς τούτο εις τις ανωτέρω Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομαρχιών το τυχόν απαιτούμενον εκάστοτε προσωπικόν εκ του παρ αυτή υπηρετούντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.