Υγειονομική διάταξη 9900/74

ΥΔ Γ1/9900/1974: Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Γ1/9900/1974: Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων, (ΦΕΚ 1266/Β/1974), 03-12-1974.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

β) Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 175/1973 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων, ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

γ) Την υπ' αριθμόν [Π] Γ1Γ/3300/1967 υγειονομική διάταξη περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων και την ανάγκην αναπροσαρμογής ταύτης προς τις συγχρόνους συνθήκες, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Υποχρέωση κατασκευής αποχωρητηρίων

Άρθρο 2: Αριθμός απαιτούμενων αποχωρητηρίων

Άρθρο 3: Τρόπος κατασκευής αποχωρητηρίων

Άρθρο 4: Καθαριότητα

Άρθρο 5: Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Εν Αθήναις τη 27-11-1974

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 54 της υγειονομικής διάταξης Α1Β/8577/1983 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.