Υγειονομική διάταξη 8577/83

ΥΔ Α1Β/8577/1983: Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1Β/8577/1983: Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών, (ΦΕΚ 526/Β/1983), 08-09-1983

 

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1266/1982 που τροποποίησε το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων.

 

4. Την κοινή απόφαση του Προέδρου της Κυβερνήσεως και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 1512/1982 για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 856/Β/1982).

 

5. Την [Π] Α1Β/11261/1981 υγειονομική διάταξη με θέμα Υγειονομικός έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή και ποτών (ΦΕΚ 46/Β/1982).

 

6. Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώσεων, στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της [Π] Α1Β/11261/1981 Υγειονομικής Διατάξεως, αποφασίζουμε:

 

Αντικαθιστούμε την [Π] Α1Β/11261/1981 υγειονομική διάταξη με την παρούσα όμοια, η οποία θα ισχύει σε όλη την Επικράτεια.

 

Κεφάλαιο I: Υγειονομικός έλεγχος

 

Άρθρο 1: Ορισμοί.
Άρθρο 2: Πού ασκείται ο Υγειονομικός έλεγχος

Άρθρο 3: Αρμόδιος Φορέας Υγειονομικού Ελέγχου
Άρθρο 4: Αρμόδια Όργανα Υγειονομικού Ελέγχου

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος - Βιβλία υγειονομικών επιθεωρήσεων - Βιβλιάρια υγείας.

 

Άρθρο 5: Ορισμοί

Άρθρο 6: Άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων, εργαστηρίων και εργοστασίων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 7: Δικαιολογητικά - Σχεδιαγράμματα

Άρθρο 8: Διαδικασία εκδόσεως της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας

Άρθρο 9: Προέλεγχος καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 10: Διάθεση μέσου κινήσεως των αρμοδίων υπαλλήλων από τον ενδιαφερόμενο

Άρθρο 11: Απαγόρευση λειτουργίας και ανάκληση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος

Άρθρο 12: Βιβλία Υγειονομικών Επιθεωρήσεων

Άρθρο 13: Εγγραφές στο Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων

Άρθρο 14: Βιβλιάρια Υγείας Προσωπικού

 

Κεφάλαιο III: Γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων και ποτών

 

Άρθρο 15: Οίκημα

Άρθρο 16: Εμβαδόν

Άρθρο 17: Ύψος

Άρθρο 18: Τοίχοι

Άρθρο 19: Οροφή

Άρθρο 20: Δάπεδο

Άρθρο 21: Αερισμός

Άρθρο 22: Φωτισμός

Άρθρο 23: Ύδρευση

Άρθρο 24: Αποχέτευση

Άρθρο 25: Αποχωρητήρια

Άρθρο 26: Χώρος πλύσεως σκευών και τρόπος πλύσεως τούτων

Άρθρο 27: Απαγωγή καπνών, αερίων καύσεως κ.λ.π.

Άρθρο 28: Αποθήκες

Άρθρο 29: Ψυγεία, μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη

Άρθρο 30: Ιματιοφυλάκια - Αποδυτήρια

Άρθρο 31: Έπιπλα

Άρθρο 32: Καθαριότητα
Άρθρο 33: Απορρίμματα

Άρθρο 34: Κατοικίδια ζώα

Άρθρο 35: Εντομοκτονία - μυοκτονία
Άρθρο 36: Προσωπικό

 

Κεφάλαιο IV: Ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών.

 

Άρθρο 37: Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό, σε καθισμένους πελάτες

Άρθρο 38: Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται ή / και προσφέρονται σε καθισμένους ή / και περαστικούς πελάτες φαγητά με τη συνοδεία ή μη ποτών ή / και γίνεται διανομή αυτών κατ' οίκον
Άρθρο 39: Καταστήματα στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται γλυκίσματα και κάθε είδους παρασκευάσματα γάλακτος κ.λ.π. σε καθισμένους πελάτες
Άρθρο 40: Μικτά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών κ.λ.π. σε καθισμένους πελάτες
Άρθρο 41: Κέντρα διασκεδάσεως
Άρθρο 42: Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση
Άρθρο 43: Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους
Άρθρο 44: Υπεραγορές Τροφίμων (Super Market τροφίμων)

Άρθρο 44Α: Καταστήματα χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry)
Άρθρο 45: Αποθήκες τροφίμων ή και ποτών χονδρικού εμπορίου
Άρθρο 46: Λαϊκές Αγορές
Άρθρο 47: Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών

Άρθρο 48: Μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων
Άρθρο 49: Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών
Άρθρο 50: Αρτοποιεία και Πρατήρια άρτου
Άρθρο 51: Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων

 

Κεφάλαιο V

 

Άρθρο 52: Εργαστήρια τροφίμων και ποτών

 

Κεφάλαιο VI

 

Άρθρο 53: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 54: Καταργητικές διατάξεις

Άρθρο 55: Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 56

 

Υπόδειγμα Α: Έκθεση υγειονομικού ελέγχου

Υπόδειγμα Β

Υπόδειγμα Γ: Έκθεση υγειονομικής επιθεώρησης

Παράρτημα I: Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε m2 των καταστημάτων του άρθρου 37 και, αναλυτικά, των διαμερισμάτων τους

Παράρτημα II: Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε m2 των καταστημάτων του άρθρου 38 και, αναλυτικά, των διαμερισμάτων τους

Παράρτημα III: Απαραίτητο ελάχιστο εμβαδόν σε m2 των καταστημάτων του άρθρου 39 και, αναλυτικά, των διαμερισμάτων τους

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-1983

 

Ο Υφυπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.