Νόμος 3891/10

Ν3891/2010: Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμης Σιδηροδρομικής Εταιρείας και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3891/2010: Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και της Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμης Σιδηροδρομικής Εταιρείας και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα, (ΦΕΚ 188/Α/2010), 04-11-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

Κεφάλαιο Α: Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη ομίλου Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας και ΤΡΑΙΝΟΣΕ

 

Άρθρο 2: Μετασχηματισμός εταιριών και Ορισμοί

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ Ανώνυμης Εταιρείας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Ανώνυμης Εταιρείας Αστικών Ακινήτων, Κτηματικών, Οικοδομικών, Τουριστικών και Συναφών Επιχειρήσεων

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις για ακίνητη περιουσία

Άρθρο 6Α: Χωρικός σχεδιασμός και πολεοδομική οργάνωση σιδηροδρομικών ακινήτων

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμης Σιδηροδρομικής Εταιρείας

Άρθρο 8: Μεταβίβαση τροχαίου υλικού

Άρθρο 9: Διαχωρισμός Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής

Άρθρο 9Α: Επενδύσεις τρίτων στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή

Άρθρο 10: Διεταιρικές σχέσεις

Άρθρο 11: Τιμολογιακές υποχρεώσεις Μεταφορές - Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμης Σιδηροδρομικής Εταιρείας

Άρθρο 12: Ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις χρεών

Άρθρο 13Α: Σύμβαση Υποκατάστασης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος από το Ελληνικό Δημόσιο έναντι της EUROFIMA

Άρθρο 14: Παρακολούθηση υλοποίησης αναδιοργάνωσης σιδηροδρόμου

 

Κεφάλαιο Β: Θέματα προσωπικού

 

Άρθρο 15: Ορισμοί

Άρθρο 16: Διαδικασία Μεταφοράς Πλεονάζοντος Τακτικού Προσωπικού

Άρθρο 17: Τεκμήριο αποδοχής

Άρθρο 18: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Άρθρο 19: Ειδική, κατ' εξαίρεση, διαδικασία συλλογικής διαπραγμάτευσης

Άρθρο 20: Λοιπά θέματα

Άρθρο 21: Κατεπείγον επιτακτικό γενικότερο δημόσιο συμφέρον και ρύθμιση γενικών όρων εργασίας

 

Κεφάλαιο Γ: Σύσταση ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων

 

Άρθρο 22: Σύσταση

Άρθρο 23: Συγκρότηση

Άρθρο 24: Ασυμβίβαστα - Υποχρεώσεις των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

Άρθρο 25: Έλλειψη - Έκπτωση - Αναστολή μελών

Άρθρο 26: Υπηρεσιακή κατάσταση μελών

Άρθρο 27: Σύνθεση - Συνεδριάσεις -Λειτουργία - Αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

Άρθρο 28: Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

Άρθρο 29: Πόροι - Οικονομική Διαχείριση

Άρθρο 30: Προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

Άρθρο 31: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

Άρθρο 32: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 33: Διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 1371/2007

Άρθρο 34: Ένδικα βοηθήματα

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις σιδηροδρομικών θεμάτων

 

Άρθρο 35: Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Άρθρο 36: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία μέτρων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 5Α (Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) της απόφασης 1999/468/ΕΚ

Άρθρο 37: Υπεύθυνος φορέας συντήρησης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών φορταμαξών

Άρθρο 38: Πρατήρια Καυσίμων

Άρθρο 39: Οδηγοί Ηλεκτροδηζελαμαξών

Άρθρο 40: Είσπραξη προστίμων

Άρθρο 41: Τροποποιήσεις διατάξεων του προεδρικού διατάγματος 41/2005 για σιδηροδρομικά θέματα

 

Κεφάλαιο Ε: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 42: Εφαρμογή διατάξεων του νόμου 3429/2005

Άρθρο 43: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

Παράρτημα Δ

Παράρτημα Ε

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-11-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.