Νόμος 3920/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Προσθήκη στο νόμο 3891/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 14 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου της, όπως έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1. Η διοίκηση κάθε εταιρίας του άρθρου 2 καταρτίζει τριμηνιαίους απολογισμούς μέχρι την 20η ημέρα από τη συμπλήρωση του τριμήνου. Κάθε τριμηνιαίος απολογισμός ελέγχεται και βεβαιώνεται από Ορκωτό Ελεγκτή / Λογιστή. Οι τριμηνιαίοι απολογισμοί μαζί με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή / Λογιστή υποβάλλονται μέσα σε τρεις ημέρες από την κατάρτιση τους στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και κοινοποιούνται προς την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Υπουργείου Οικονομικών

 

Αν κατά την ως άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή / Λογιστή ο τριμηνιαίος απολογισμός εμφανίσει απόκλιση από τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο μεγαλύτερη του 10% αναγόμενου σε ετήσια βάση, η διοίκηση της εταιρίας υποχρεούται να προβεί άμεσα στην κατάρτιση αναμορφωμένου επιχειρησιακού σχεδίου που υποβάλλεται προς έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

Το αναμορφωμένο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά, λειτουργικά και χρηματοοικονομικά μέτρα για την επαναφορά της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας μέσα στις προβλέψεις του αρχικού επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.