Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 394

Άρθρο 394: Εφαρμογή διατάξεων για όλα τα αυθαίρετα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του από 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται και για όλα τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν ανεγερθεί πριν από την 31-01-1983 με τις εξής διακρίσεις:

 

α) για αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί από 10-12-1981 μέχρι 31-01-1983 και που δεν αποτελούν τη μοναδική και κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη μέσα στα όρια του νομού, εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων.

 

β) για αυθαίρετα που δεν έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης με τις ισχύουσες κατά τη 14-03-1983 διατάξεις ή δεν έχουν δηλωθεί με τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968 ή του νόμου 720/1977 ή του νόμου 1337/1983 εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων.

 

γ) για όσα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές έχουν υποβληθεί δηλώσεις του αναγκαστικού νόμου 410/1968 στην αρμόδια οικονομική αρχή μέχρι τη 14-03-1983 και δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη σχετική διαδικασία, συνεχίζεται η διαδικασία που έχει αρχίσει.

 

δ) για όσα αυθαίρετα έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία με τις ισχύουσες μέχρι τη 14-03-1983 διατάξεις και έχουν δηλωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 υπάγονται στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου.

 

ε) για όσα αυθαίρετα έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία με τις ισχύουσες μέχρι 14-03-1983 διατάξεις και δεν έχουν δηλωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται ως εξής:

 

α)α. Εάν έχει συνταχθεί παλαιότερη έκθεση και απόφαση προϊσταμένου, τότε τηρείται η διαδικασία των άρθρων 390 έως και 393 και ταυτίζεται η απόφαση αυτή με την έκθεση του άρθρου 390 και η ένσταση που τυχόν υποβάλλεται κατά της απόφασης του προϊσταμένου ταυτίζεται με την ένσταση του άρθρου 391.

 

β)β. Εάν έχει υποβληθεί ήδη ένσταση κατά της απόφασης προϊσταμένου, τότε τηρείται η διαδικασία των άρθρων 391 έως και 393 αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν οι ενιστάμενοι για την ημερομηνία εξέτασής της.

 

γ)γ. Εάν έχει γίνει οριστική η απόφαση του προϊσταμένου, είτε γιατί δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ένσταση, είτε γιατί εκδόθηκε η οριστική απορριπτική απόφαση του συμβουλίου που προέβλεπε το άρθρο 122 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 393.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.