Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 119

Άρθρο 119: Διατάξεις που καταργούνται


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη λειτουργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1235/1982 (ΦΕΚ 26/Α/1982).

 

2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου 2218/1994 καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. Των άρθρων 19 έως 21, 23 έως 60, 62 εκτός από την παράγραφο 3, 64 παράγραφος 1, και 68 παράγραφος 1 έως 4 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986).

 

β. Του άρθρου 32 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989).

 

γ. Των άρθρων 1, 3 και 4 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990).

 

δ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 και οι περιπτώσεις 3, 4 και 5 της παραγράφου 5 του άρθρου 26 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993).

 

ε. Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.