Προεδρικό διάταγμα 39/09

ΠΔ 39/2009: Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 39/2009: Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας, (ΦΕΚ 55/Α/2009), 01-04-2009.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τη διάταξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 62 του νόμου [Ν] 2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 123/Α/1992).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

3. Την υπ' αριθμόν 9559/2009 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Παπαγεωργίου και Μάριο Σαλμά (ΦΕΚ 85/Β/2009).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 84/2001 (ΦΕΚ 70/Α/2001).

 

5. Το υπ' αριθμόν 263.Φ.45,50/2006 έγγραφο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, με το οποίο παρέχεται η γνώμη της σχετικά με το Σχέδιο του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 161/2007 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικοί κανόνες άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος

 

Η άσκηση της οδοντιατρικής ως λειτούργημα

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Β: Σχέσεις οδοντιάτρου - Ασθενή

 

Γενικά

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή

 

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Παραπομπή ασθενή

 

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Γ: Οδοντιατρικό απόρρητο

 

Άρθρο 11

 

Τήρηση οδοντιατρικού αρχείου

 

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Κεφάλαιο Δ: Σχέσεις μεταξύ οδοντιάτρων

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Οδοντιατρικά συμβούλια - Συνεργασία με οδοντιάτρους

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Οδοντιατρικά συμβούλια

 

Άρθρο 19

 

Κεφάλαιο Ε: Σχέση οδοντιάτρου - κοινωνικού συνόλου

 

Άρθρο 20

 

Διαφήμιση

 

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Παρουσία των οδοντιάτρων στο διαδίκτυο

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Επαγγελματικά έντυπα

 

Άρθρο 25

 

Επαγγελματικές πινακίδες

 

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29

 

Αναγραφόμενοι τίτλοι

 

Άρθρο 30

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άσκηση επαγγέλματος, τόπος & τρόπος άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος

 

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

 

Ασυμβίβαστα

 

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

 

Οδοντιατρική αμοιβή

 

Άρθρο 39

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

 

Οδοντιατρικά πιστοποιητικά

 

Άρθρο 44

 

Κεφάλαιο Η: Οδοντιατρική έρευνα

 

Άρθρο 45

 

Κλινική έρευνα με νέο φάρμακο ή με νέες θεραπευτικές και διαγνωστικές μεθόδους

 

Άρθρο 46

 

Μη θεραπευτική οδοντιατρική και βιοϊατρική έρευνα

 

Άρθρο 47

 

Δημοσιότητα των ανακαλύψεων

 

Άρθρο 48

 

Κεφάλαιο Θ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 49

Άρθρο 50

 

Τελικές διατάξεις - Κυρώσεις

 

Άρθρο 51

Άρθρο 52

 

Καταργητική διάταξη

 

Άρθρο 53

 

Στο Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-03-2009

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.