Απόφαση 00492/95

Απόφαση 00492/12/1995: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 2128 (1391) του Δήμου Νέων Λιοσίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 00492/12/1995: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο 2128 (1391) του Δήμου Νέων Λιοσίων, (ΦΕΚ 44/Δ/1995), 30-01-1995.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως και του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985.

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992.

 

5. Την υπ' αριθμόν Φ.0181/22158/1994 έγγραφο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 41/1994 θέμα 10ο γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 06-01-1995.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.