Απόφαση 1077/90

Απόφαση ΕΠΑ/1077/1990: Πολεοδόμηση και επέκταση του οικισμού Γερακινής (παραλία) Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής κάτω των 2.000 κατοίκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1077/1990: Πολεοδόμηση και επέκταση του οικισμού Γερακινής (παραλία) Πολυγύρου νομού Χαλκιδικής κάτω των 2.000 κατοίκων, (ΦΕΚ 626/Δ/1990), 08-11-1990.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα περί συστάσεως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως αντικαταστάθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971), μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες.

 

4. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) κατηγοριοποίηση - οριοθέτηση κ.λ.π. οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

5. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

6. Τις διατάξεις του από 16-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 416/Δ/1985) Πολεοδόμηση περιοχών Β' κατοικίας.

 

7. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων.

 

8. Την με αριθμό 57140/1987 (ΦΕΚ 492/Δ/1987) απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής περί κατηγοριοποίησης οριοθέτησης οικισμών Γερακινής νομού Χαλκιδικής κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

9. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 44468/4377/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων έγκριση προδιαγραφών σύνταξης Πολεοδομικών μελετών πολεοδόμησης και επέκταση σχεδίου οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

10. Την με αριθμό 38/1990 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου για την εξέταση ενστάσεων κ.λ.π. του οικισμού Γερακινής.

 

11. Την 16η συνεδρίαση στις 28-09-1990 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 05-10-1990

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.