Απόφαση 57140/87

Απόφαση 57140/1987: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Νέας Γωνιάς, Ταξιάρχη, Ελαιοχωρίων, Πευκοχωρίου, Φούρκας, Ζωγράφου, Αγίας Παρασκευής, Πολυχρόνου, Καλάνδρας, Λουτρών Αγίας Παρασκευής, Πυργαδικίων, Γερακινής, Βαρβάρας του νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57140/1987: Καθορισμός κατηγοριών ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Νέας Γωνιάς, Ταξιάρχη, Ελαιοχωρίων, Πευκοχωρίου, Φούρκας, Ζωγράφου, Αγίας Παρασκευής, Πολυχρόνου, Καλάνδρας, Λουτρών Αγίας Παρασκευής, Πυργαδικίων, Γερακινής, Βαρβάρας του νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 492/Δ/1987), 02-06-1987.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) Τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοιχτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

5. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, 10η συνεδρίαση 16-09-1976 - 1η συνεδρίαση 12-01-1987 και 2η συνεδρίαση 02-02-1987.

 

6. Τις αποφάσεις των Κοινοτικών Συμβουλίων.

 

29/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Γωνιάς για τον οικισμό Νέας Γωνιάς.
27/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Ταξιάρχης για τον οικισμό Ταξιάρχη.
27/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Ελαιοχωρίων για τον οικισμό Ελαιοχώρια.
36/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Πευκοχωρίου για τον οικισμό Πευκοχωρίου.
49/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Φούρκας για τον οικισμό Φούρκας.
23/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής για τον οικισμό Αγίας Παρασκευής.
18/1986 Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυχρόνου για τον οικισμό Πολυχρόνου.
15/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Καλάνδρας για τον οικισμό Καλάνδρας.
24/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής για τον οικισμό Λουτρών Αγίας Παρασκευής.
27/1985 Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργαδικίων για τον οικισμό Πυργαδίκια.
10/1986 Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου για τον οικισμό Γερακινής.
9/1986 Κοινοτικού Συμβουλίου Βαρβάρας για τον οικισμό Βαρβάρας.

 

7. Για τον οικισμό Ζωγράφου δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις ούτε στάλθηκε απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου παρ' όλο που παρήλθαν οι προθεσμίες.

 

8. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

9. Τις τελεσίδικες προτάσεις όπως αυτές διορθώθηκαν, αποφασίζουμε:

 

Ι. Κατατάσσουμε τους παραπάνω οικισμούς ως εξής:

 

1. Τον οικισμό Νέας Γωνιάς: συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο, ούτε περιαστικό, ούτε παραλιακό τουριστικό, αδιάφορο.

2. Τον οικισμό Ταξιάρχη: αξιόλογο, συνεκτικό, στάσιμο, ούτε περιαστικό, ούτε παραλιακό τουριστικό, μεγάλο.

3. Τον οικισμό Ελαιοχωρίων: συνεκτικό, στάσιμο, ούτε περιαστικό, ούτε παραλιακό τουριστικό, αδιάφορο.

4. Τον οικισμό Πευκοχωρίου: δυναμικό, συνεκτικό, παραλιακό ή τουριστικό, μεσαίο, αδιάφορο.

5. Τον οικισμό Φούρκας: συνεκτικό, ενδιαφέροντα, μεσαίο, ούτε περιαστικό ούτε παραλιακό, τουριστικό, φθίνοντα.

6. Τον οικισμό Ζωγράφου: δυναμικό, συνεκτικό μεσαίο ούτε περιαστικό ούτε παραλιακό τουριστικό, αδιάφορο.

7. Τον οικισμό Αγίας Παρασκευής: συνεκτικό, μεσαίο, ούτε περιαστικό ούτε παραλιακό τουριστικό, αδιάφορο, φθίνοντα.

8. Τον οικισμό Πολυχρόνου: δυναμικό, συνεκτικό, παραλιακό ή τουριστικό, μεσαίο, αδιάφορο.

9. Τον οικισμό Καλάνδρας: συνεκτικό, στάσιμο, μεσαίο, ούτε περιαστικό ούτε παραλιακό τουριστικό, αδιάφορο.

10. Τον οικισμό Λουτρά Αγίας Παρασκευής: παραλιακό, τουριστικό, ενδιαφέροντα διάσπαρτο.

11. Τον οικισμό Πυργαδικίων: αξιόλογο, συνεκτικό, παραλιακό ή τουριστικό, στάσιμο, μεσαίο.

12. Τον οικισμό Γερακινής: περιαστικό, δυναμικό, παραλιακό ή τουριστικό, διάσπαρτο, μεσαίο, αδιάφορο.

13. Τον οικισμό Βαρβάρας: συνεκτικό, ενδιαφέροντα, στάσιμο, μεσαίο ούτε περιαστικό ούτε παραλιακό τουριστικό.

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τα όρια των πιο πάνω οικισμών του Νομού μας, με στοιχεία 1, 2, 3, ..., ν όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικισμό Βαρβάρας βλέπε υπ' αριθμόν 1041/1991 απόφαση (ΦΕΚ 524/Δ/1991).

 

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών αυτών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και αρτιότητα οικοπέδων.

 

α. Για τους οικισμούς: Νέας Γωνιάς, Ελαιοχώρια, Ζωγράφου, Ταξιάρχη, Φούρκα, Αγία Παρασκευή, Βαρβάρα 300 m2 αρτιότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικισμό Ελαιοχωρίων βλέπε υπ' αριθμόν 57582/1989 απόφαση (ΦΕΚ 688/Δ/1989).

 

β. Για τον οικισμό: Πυργαδίκια 300 m2 αρτιότητα στο συνεκτικό τμήμα και 1000 m2 αρτιότητα στο διάσπαρτο.

 

γ. Για τους οικισμούς Γερακινής και Πολυχρόνου, 500 m2 αρτιότητα στο συνεκτικό τμήμα και 1000 m2 αρτιότητα στο διάσπαρτο.

 

δ. Για τον οικισμό Καλάνδρας: 300 m2 αρτιότητα στο συνεκτικό τμήμα και 600 m2 αρτιότητα στο διάσπαρτο.

 

ε. Για τους οικισμούς Πευκοχωρίου και Λουτρά Αγίας Παρασκευής αρτιότητα 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους παραπάνω οικισμούς τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στις αντίστοιχες καρτέλες που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση σε συνδυασμό με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής ή από τα Πολεοδομικά Γραφεία Μουδανιών ή Αρναίας ανάλογα με την περίπτωση ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

Επίσης η θεώρηση των τοπογραφικών διαγραμμάτων της παραγράφου IV θα γίνεται και από τα Πολεοδομικά Γραφεία Νέων Μουδανιών και Αρναίας ανάλογα με την περίπτωση και για τους οικισμούς Πόρτο Κουφό, Κρυοπηγή, Σάρτη, Νέα Ρόδα, Μεταμόρφωση, Νέα Ποτίδαια, Νέα Σκιώνη, Νέα Ηράκλεια, Τορώνη, Νέα Φλογητά, Νέα Πλάγια, Κρήνη, Σανών, Ροδοκήπου, Πετραλώνων, Νέων Συλλάτων, Αγίου Παντελεήμονα, Βατοπέδι, Σήμαντρα, Λάκκωμα, νήσος Τένεδος, Βάβδος, Στανό, Πλανά, Βράσταμα, Κελλί για τους οποίους εκδόθηκαν οι 58688/1986, 58687/1986, 59760/1986, 55271/1987, 55272/1987 αποφάσεις.

 

Πριν από κάθε έκδοση οικοδομικής άδειας εντός των ορίων του οικισμού Λουτρά Αγίας Παρασκευής απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης δασαρχείου Κασσάνδρειας, για το ότι το οικόπεδο επί του οποίου θα ανεγερθεί η οικοδομή δεν αποτελεί δασική έκταση

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 60665/1988 απόφαση (ΦΕΚ 849/Α/1988), με την υπ' αριθμόν 239/1992 απόφαση (ΦΕΚ 631/Δ/1992).

 

a.57140.87

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών και τις καρτέλες που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 11-05-1987

 

Ο Νομάρχης

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 57760/1989 απόφαση (ΦΕΚ 99/Δ/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.