Απόφαση 1224/90

Απόφαση 1224/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Αγίου Παντελεήμονα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1224/1990: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Αγίου Παντελεήμονα, (ΦΕΚ 703/Δ/1990), 17-12-1990.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους ...

 

2. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόποι καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

3. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 1512/1985.

 

4. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα Περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π.

 

5. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) Περί παροχής αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες...

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

7. Τον νόμο 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

8. Την οίκοθεν 58688/1986 (ΦΕΚ 1310/Δ/1986) απόφασης Νομάρχη Χαλκιδικής περί οριοθέτησης οικισμού Αγίου Παντελεήμονα, όπως τροποποιήθηκαν με την 56397/1989 απόφαση Νομάρχη.

 

9. Τις 29/1990, 42/1990 και 43/1990 αποφάσεις του κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Παντελεήμονα.

 

10. Την από 09-11-1990 γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαλκιδικής για την πολεοδομική μελέτη, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη οικισμού Αγίου Παντελεήμονα κάτω των 2000 κατοίκων, που αφορά τμήμα του εντός των ορίων οικισμού, σύμφωνα με το προσαρτώμενο στην παρούσα ρυμοτομικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000 (μία πινακίδα), υπογεγραμμένο από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

 

2. Εγκρίνονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης για τον οικισμό Αγίου Παντελεήμονα.

 

Α. Για το τμήμα που είναι διανομή του Υπουργείου Γεωργίας ισχύουν οι όροι δόμησής του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

Β. Για το λοιπό τμήμα του οικισμού που βρίσκεται εντός των ορίων.

 

1. Αρτιότητα

 

Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2

Ελάχιστο πρόσωπο 12 m

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν είχαν την 31-12-1986 ημερομηνία δημοσίευσης της 58688/1986 (ΦΕΚ 1310/Δ/1986) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ποσοστό κάλυψης: 30%
Συντελεστής δόμησης: 0.50
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7.5 m + 1.5 m λόγω κεκλιμένης στέγης
Αποστάσεις από όρια οικοπέδων: 2.5 m
Υποχρεωτική η έγκριση από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πριν την έκδοση Οικοδομικών Αδειών.
Υποχρεωτική πρασιά 4 m σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα που εντάσσονται στο σχέδιο ρυμοτομίας με την παρούσα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

3. Το διάγραμμα ρυμοτομίας σε κλίμακα 1:1000 θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής επί 20 ημέρες μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 28-11-1990

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.