Απόφαση 12317/89

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/12317/549/1989: Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου των Δήμων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/12317/549/1989: Αναθεώρηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου των Δήμων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού (νομού Θεσσαλονίκης) για την τροποποίηση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, έγκριση χρήσεων γης, δικτύου κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων και την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 462/Δ/1989), 30-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

6. Την με αριθμό Γ4Δ/15883/1903/1988 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και αναπληρωτού Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Το από 04-04-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 271/Δ/1979) Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Ευόσμου όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

8. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

9. Τις υπ' αριθμούς 178/1988 και 72/1989 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 77/1988 και 58/1989 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερίου - Κορδελιού.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 1341/1988 και 382/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Θεσσαλονίκη, 09-06-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.