Απόφαση 13515/90

Απόφαση 13515/Π-325/1990: Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέου Ψυχικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 13515/Π-325/1990: Αναθεώρηση Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Νέου Ψυχικού, (ΦΕΚ 294/Δ/1990), 05-06-1990.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 11, 29 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1Α.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 172/1988, 31/1989 και 40/1989 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέου Ψυχικού.

 

5. Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Νέου Ψυχικού που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 625/Δ/1989).

 

6. Την με αριθμό 57η συνεδρία, πράξη 3 από 07-12-1989 και την με αριθμό 15 συνεδρία πράξη 4 από 03-05-1990 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Νέου Ψυχικού (ΦΕΚ 325/Δ/1929), όπως στην συνέχεια τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7Α

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Αγία Παρασκευή, 21-05-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.