Απόφαση 1407/96

Απόφαση 1407/1996: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης οικισμού Κωστακιών νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1407/1996: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης οικισμού Κωστακιών νομού Άρτας, (ΦΕΚ 1498/Δ/1996), 31-12-1996.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Την υπ' αριθμόν 5694/1988 (ΦΕΚ 63/Δ/1988) απόφαση Νομάρχη Άρτας, περί οριοθέτηση και επιβολής όρων δόμησης οικισμού Κωστακιών.

 

5. Την υπ' αριθμόν 26 (αριθμός πρακτικού 3) της 20-03-1996 ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κωστακιών.

 

6. Την με αριθμό πρακτικού 2 (θέμα 6ο) της 02-05-1996 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Άρτας.

 

7. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

8. Το από 02-04-1985 προεδρικό διάταγμα περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π., αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης που επιβλήθηκαν στον οικισμό Κωστακιών με την υπ' αριθμόν 5694/1988 απόφαση Νομάρχη Άρτας, ως εξής:

 

1. Κατά μήκος της επαρχιακής οδού Άρτας - Σαλαώρας στο τμήμα της οδού που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού και εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου διανομής, να ισχύουν οι εξής όροι δόμησης:

 

α. Τα οικόπεδα, τα οποία έχουν πρόσωπο στην ανωτέρω οδό να έχουν ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας 400 m2.

 

β. Τα οικόπεδα κατά μήκος της ανωτέρω οδού, τα οποία προϋφίστανται της 03-05-1985 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος) και τα οποία μετά την απαλλοτρίωση έχουν εμβαδόν μικρότερο των 400 m2, να μπορούν να οικοδομηθούν εφόσον είναι δυνατόν σ' αυτά να κατασκευασθεί κτίσμα με ελάχιστη κάλυψη 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

2. Τα οικόπεδα κατά μήκος της ανωτέρω οδού που βρίσκονται μέσα στα όρια διανομής του οικισμού Κωστακιών έτους 1935, τα οποία καθίστανται μη άρτια μετά την ισχύ της απαλλοτρίωσης καθώς και τα άρτια κατά παρέκκλιση οικόπεδα να θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν θα έχουν, εφόσον είναι δυνατόν σ' αυτά να κατασκευασθεί κτίσμα με ελάχιστη κάλυψη 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτουν δαπάνες εις βάρος της Κοινότητος Κωστακιών.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Άρτα, 12-08-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.