Απόφαση 15482/89

Απόφαση 15482/1888/1989: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής Άνω Δεξαμενή του ρυμοτομικού σχεδίου Κορυδαλλού νομαρχίας Δυτικής Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 15482/1888/1989: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής Άνω Δεξαμενή του ρυμοτομικού σχεδίου Κορυδαλλού νομαρχίας Δυτικής Αττικής, (ΦΕΚ 491/Δ/1989), 07-08-1989.

 

Ο Νομάρχης Δυτικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την υπ' αριθμόν Γ4Δ/15883/1903/1988 κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Το από 16-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 458/Δ/1985) με το οποίο εγκρίθηκε η Πολεοδομική μελέτη της περιοχής Άνω Δεξαμενή του Δήμου Κορυδαλλού.

 

6. Την οίκοθεν 47400/572/1988 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 302/Δ/1988) για διόρθωση ασυμφωνιών που διαπιστώθηκαν στο από 16-08-1985 προεδρικό διάταγμα ρυμοτομίας στην περιοχή Άνω Δεξαμενή του Δήμου Κορυδαλλού.

 

7. Την 23308/3133/1988 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 806/Δ/1988) περί κύρωσης πινακίδας εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Κορυδαλλού στην περιοχή Άνω Δεξαμενή.

 

8. Την υπ' αριθμόν 352/1988 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού.

 

9. Την υπ' αριθμόν 15/1989 (Θέμα 10 ΕΗΔ) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Δυτικής Αττικής.

 

10. Την υπ' αριθμόν 13498/1629/1989 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αιγάλεω, 17-07-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.